W dniach 25-26.02.2016 r. w hotelu „Mariage” we Włoszczowie odbyła się konferencja dotycząca projektu współpracy „KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”. W spotkaniu uczestniczyło 20 Lokalnych Grup Działania z całej Polski.

Podczas spotkania zostały przedstawione prezentacje z założeniami projektu.Odbyły się również cztery panele dyskusyjne w zakresie Junior–Biznes, Laboratorium Przedsiębiorczości, Młody Przedsiębiorca oraz Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości. W dniu 26.02.2016r. przeprowadzone zostało podsumowanie dyskusji panelowych i wyznaczenie koordynatorów doposzczególnych zadań.