Zapytanie ofertowe na opracowanie i wydanie przewodnika – informatora turystycznego pt. „Gmina Tarłów zaprasza” 

Prosimy o przesłanie oferty na opracowanie i wydanie przewodnika – informatora turystycznego pt. „Gmina Tarłów zaprasza” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej” - zgodnie z zapytanem ofertowym.

 Oferty należy składać na poniższym formularzu do dnia 30.05.2016 r. do godz.– 12:00.

Zapytanie ofertowe- pobierz

Formularz oferty- pobierz