Informujemy, że w przypadku zakupu sprzętów używanych trzeba sporządzać - Deklarację pochodzenia sprzętu

Przy rozliczaniu dotacji wymagane jest sporządzenie : 

  1. Zestawienia dokumentów wsparcie pomostowe
  2. Zestawienia towarów wsparcie finansowe 
  3. Oświadczenie o braku podwójnego finansowania.
  4. Opis faktur