Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 20 lipca 2016 r.: KRS_LGD.pdf

Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego - stan na dzień 05 stycznia 2016 r.: KRS_LGD.pdf

 

Statut Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

tekst jednolity: statut.pdf