Krystyna Wieczorek - PREZES

Kinga Dorociak - 
WICEPREZES

Bartosz Rozmysłowski - WICEPREZES

Jolanta Magierowska - SKARBNIK

Katarzyna Gałka - SEKRETARZ