Uprzejmie informujemy, że do projektu "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" zakwalifikowanych zostało 15 osób. Poniżej udostępniamy listy rankingowe osób zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do projektu wraz z punktacją. Informujemy, że o dalszych etapach uczestnictwa, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną poinformowane drogą telefoniczną.

Lista rankingowa osób niezakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf

Lista rankingowa wniosków zakwalifikowanych do udziału w projekcie.pdf