Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

ogłasza nabór wniosków nr 1/2018

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania wolnego czasu

 

 Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018
  2. Załączniki do ogłoszenia nr 1/2018

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2018