Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Ogłasza nabór wniosków nr 2/2018/G
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie nr 2/2018/G
  2. Regulamin naboru wniosków
  3. Załączniki do ogłoszenia 2/2018/G

Informacja dot. ogłoszenia

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że w ramach naboru nr 1/2018/G (nabór w terminie 27.02 do 13.03.2018 roku) na realizację przedsięwzięcia 2.2.2 Rozwój i promocja obszaru LGD z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego (projekt grantowy) do Biura Stowarzyszenia nie wpłynął żaden wniosek.