Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Ogłasza nabór wniosków nr 4/2018/G

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na przedsięwzięcie:

3.2.1 Opracowanie nowych ofert spędzania czasu wolnego

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie nr 4/2018/G
  2. Regulamin naboru wniosków
  3. Załączniki do ogłoszenia 4/2018/G

 

Ocena i wybór operacji złożonych w ramach naboru nr 4/2018/G