Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

Ogłasza nabór wniosków nr 4/2018
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.2 Tworzenie miejsc pracy poprzez inwestycje w przedsiębiorstwach

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018.
  2. Załączniki do ogłoszenia nr 4/2018

 Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 4/2018