Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

  Ogłasza nabór wniosków nr 1/2016

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2016

Załączniki do ogłoszenia nr 1

 

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 1/2016

Wyniki oceny wniosków w ramach których wpłynęły protesty

Uzupełnienie do oceny wniosków w ramach naboru 1/2016