Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:

Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

  Ogłasza nabór wniosków nr 3/2016

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie: 

3.2.2 Modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego

 

Pobierz:

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2016

Załączniki do ogłoszenia nr 3

 

Wyniki oceny wniosków w ramach naboru 3/2016