Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice

ogłasza nabór wniosków nr 4/2017

i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

2.1.1 - Budowa i modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej/okołoturystycznej lub rekreacyjnej.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017
  2. Załączniki do ogłoszenia nr 4/2017

 

Informacja o niewpłynięciu wniosków w ramach naboru 4/2017