Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że nadal trwają prace nad tworzeniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Mieszkańców, którzy nie uczestniczyli w spotkaniach konsultacyjnych, a chcą wziąć udział w procesie jej budowania, prosimy o wypełnienie ankiety. Wypełnienie jej nie zajmie Państwu więcej niż 3 minuty, a zdobyta w ten sposób wiedza może przyczynić się do zbudowania odpowiadającego Państwa potrzebom i oczekiwaniom dokumentu wyznaczającego kierunki rozwoju Państwa gminy na kolejne lata 2014-2020.

Link do ankiety