Zapraszamy do zapoznania się z opracowanymi celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami, które będą zawarte w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Prosimy o ewentualne uwagi do przedstawionych na stronie propozycji. Cele Strategii LR.pdf