Zapraszamy do zapoznania się z elementami podlegającymi monitoriongowi i ewaluacji, który będzie jednym z elementów Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanegfo przez Społeczność. Prosimy o ewentualne uwagi.

Monitoring i ewaluacja.pdf