Wniosek o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność został złożony  30.12.2015 r.  w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego Biuro PROW w Kielcach. Wniosek składał się z części identyfikacyjnej, Projektu LSR przyjętej przez Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” oraz 134  załączników. Planowane zakończenie oceny wniosków szacowane jest na koniec kwietnia 2016 r. Po ocenie wniosków zostaną podpisane umowy  z Lokalnymi Grupami Działania na realizacje LSR.