Zmiany dotyczą przeniesienia środków w wysokości 8 000,00 zł. z przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości – doradztwo i szkolenia dla mieszkańców na przedsięwzięcie 3.2.2 Budowa lub modernizacja infrastruktury spędzania czasu wolnego.

Projekt własny pn. „Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD Powiatu Opatowskiego - organizacja szkoleń i wyjazdu studyjnego dla mieszkańców” realizowany w ramach w/w przedsięwzięcia został zakończony i środki w wysokości 42 000,00 zł. zostały wypłacone LGD w 2017 roku. Założone wskaźniki - produktu i rezultatu zostały osiągnięte w 100%. Środki w wysokości 8 000,00 wynikają z oszczędności powstałych po przeprowadzonym postępowaniu ofertowym dotyczącym wyjazdu studyjnego dla mieszkańców i przedsiębiorców, który był częścią projektu.

Wybór przedsięwzięcia 3.2.2 wynika z tego, że wskaźniki założone dla niego w LSR nie zostały osiągnięte w 100%.

W związku z koniecznością dokonania w/w zmian w zapisach LSR, Zarząd podjął decyzję o aktualizacji LSR i w związku z powyższym przedstawiamy zaktualizowaną wersję dokumentu do konsultacji (w dokumencie LSR na żółto zaznaczone są dokonywane zmiany):

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Formularz aktualizacji LSR

Prosimy o zgłaszanie uwag do wprowadzonych zmian na załączonym formularzu i przesyłać na adres 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konsultacje społeczne będą trwały do dnia 06.03.2019 r.