Poznaj region z audioprzewodnikiem

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w partnerstwie z LGD „Beskid Gorlicki” oraz Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Bachureň o.z. ze Słowacji realizuje projekt pt. „Poznaj region z audioprzewodnikiem” – akronim ExploRegioGuide. Projekt dofinansowany jest w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu odbyło się dnia 25 listopada 2014 r. w Departamencie Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie.

Celem projektu jest rozwój oferty turystycznej obszarów partnerskich LGD, w oparciu o lokalne dziedzictwo ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb turystów indywidualnych i obcokrajowców poprzez nagranie i promocję audioprzewodników. Innowacyjne wykorzystanie zasobów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszarów partnerskich LGD. Międzynarodowa promocja atrakcji turystycznych obszarów partnerskich LGD. Ułatwienie dostępu do zwiedzania obszarów partnerskich LGD turystom indywidualnym i obcokrajowcom.

Głównym działaniem projektu jest opracowanie i nagranie audioprzewodników (audiowycieczek) w 3 wersjach językowych (polskiej, angielskiej i słowackiej), oprowadzających po miejscowościach, obiektach lub miejscach, związanych z historią, kulturą ludową lub stanowiących atrakcję przyrodniczą obszarów LGD.

Audioprzewodnik to nagranie dźwiękowe (w formie pliku mp3), związane z wyznaczoną trasą zwiedzania, po której oprowadza nas głos lektora. Nagraniu mogą towarzyszyć dźwięki i odgłosy w tle, wprowadzające w atmosferę opowiadanej historii. Nagranie jest tak przygotowane by w opowiadaną historię wkomponować obiekty architektury, miejsca historyczne lub ciekawe przyrodniczo, mijane na trasie spaceru lub też eksponaty znajdujące się w zwiedzanym obiekcie. Audioprzewodnik umożliwia indywidualnie zwiedzanie danego miejsca lub obiektu, bez konieczności korzystania z usług przewodnika, a dodatkowo tłumaczenia na języki obce znacznie ułatwiają dostęp do zwiedzania obcokrajowcom

Trzy audioprzewodniki przygotowane przez LGD „Beskid Gorlicki” opowiadają o historii, kulturze i tradycji Żydów, Łemków i Pogórzan. Oprowadzają one po mieście Bobowa, Zagrodzie Maziarskiej w Łosiu oraz Skansenie Wsi Pogórzańskiej im. prof. Romana Reinfussa w Szymbarku.

Audioprzewodnik przygotowany przez LGD Powiatu Opatowskiego oprowadza po Zamku Krzyżtopór w Ujeździe, który stanowi wyjątkowy zabytek klasy międzynarodowej. W skład zabudowań wchodzą obszerne fortyfikacje: bastiony, fosa, ślady umocnień i mostów.

Audioprzewodniki przygotowane przez LGD Partnerstwo Bachureň o.z. ze Słowacji oprowadzają po Kanionie Lačnovskim, Jaskini Lipoveckiej, nazywanej również Zła Dziura, kasztelu, parku angielskim i kaplicy we Fričovcach oraz kościółku w miejscowości Šindliar.

Pobierz audioprzewodniki:

Bobowa
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Zagroda Maziarska w Łosiu
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Skansen Wsi Pogórzańskiej im.prof. Romana Reinfussa w Szymbarku
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Kanion Lačnovský
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Jaskinia Lipovecka
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Kasztel we Fričovcach
język polski - pobierz
język słowacki - pobierz
język angielski - pobierz

Fričovce - park angielski
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Fričovce - kaplica
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz

Šindliar - kościółek
język polski - pobierz 
język słowacki - pobierz 
język angielski - pobierz