Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego.

  1. Zaproszenie do składania oferty WTZ.073.100.2023
  2. Projekt umowy
  3. Załącznik do zaproszenia do składania oferty

Warsztat Terapii Zajęciowej przy Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego w Czekarzewicach Drugich zaprasza do złożenia oferty dla zamówienioa publicznego:

  1. Zapytanie ofertowe.
  2. Załącznik do zapytania ofertowego.