Protokół z zapytania ofertowego 1/KP/2018/LGD19 z dn. 12.07.2018 r. dotyczący wyboru wykonawcy remontu pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

--> Protokół

W związku z realizacją projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na Remont pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W związku z realizacją projektu współpracy „Czas na Świętokrzyskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 7 filmów promocyjnych.

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn formalnych zostało anulowane zapytanie ofertowe z dnia 18.04.2016r. dotyczące realizacji 7 filmów promujących walory turystyczno-krajoznawcze, kulturowe, atrakcje turystyczne, bazę noclegową i gastronomiczną 7 lokalnych grup działania w ramach realizacji projektu „Czas na Świętokrzyskie”.

W związku z realizacją projektu współpracy „Czas na Świętokrzyskie” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie 7 filmów promocyjnych.

 -- > Zapytanie ofertowe do pobrania

Załączniki do pobrania: