Aktualno¶ci


Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że konsultacje dotycz±ce prac nad tworzon± Lokaln± Strategi± Rozwoju na lata 2014 – 2020 z mieszkańcami gmin objętych LSR odbęd± się w następuj±cych terminach:

harmonogram.doc  harmonogram.pdf 

 

Szanowni Mieszkańcy
gmin Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego
(Opatów, Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice)
 

Trwaj± prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która  wpłynie na rozwój  naszego terenu oraz przyczyni się do poprawy jako¶ci życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z pro¶b± o wł±czenie się w te prace poprzez zgłaszanie do nas pomysłów dotycz±cych zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz wspieraj±cych rozwój przedsiębiorczo¶ci i rolnictwa.

Propozycje mog± dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarz±dowe, gminy i jednostki gminne.

Je¶li pomysł znajdzie swoje odzwierciedlenie w LSR, będziecie mogli ubiegać się o dofinansowanie jego realizacji.

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail:lgdopatow@o2.pl lub poczt± na adres : Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów.

 

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych w poszczególnych gminach wchodz±cych w skład LSR.
harmonogram.doc  harmonogram.pdf ExploRegioGuide

   


LINK DO ANKIETY DLA UCZNIÓW
III KLAS GIMNAZJALNYCHEwaluacja Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.


PROW 2014-2020


 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty  z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.