Aktualności
LINK DO ANKIETY DLA UCZNIÓW
III KLAS GIMNAZJALNYCHEwaluacja Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.


PROW 2014-2020


 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty  z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r. 

Nabór wniosków w ramach działania

"Odnowa i Rozwój Wsi"Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
   Prosimy o składanie wniosków 
w formie papierowej  i elektronicznej

 

Nabór wniosków w ramach działania

"MAŁE PROJEKTY”

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
   Prosimy o składanie wniosków 
w formie papierowej  i elektronicznej
 

 

  NABÓR KANDYDATÓW STANOWIĄCYCH PERSONEL PROJEKTU
W ZADANIU NR 1 – PORADNICTWO ZAWODOWE

 

Nabór wniosków w ramach działania
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI”

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
   Prosimy o składanie wniosków 
w formie papierowej  i elektronicznejNabór wniosków w ramach działania
„MAŁE PROJEKTY”

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
   Prosimy o składanie wniosków 
w formie papierowej  i elektronicznej


W czasie pełnym Bożych Łask składamy jak najlepsze życzenia zdrowia,
pogody ducha i błogosławieństwa nowo narodzonej Dzieciny.

Niech bożonarodzeniowe życzenia mają moc spełnienia,
a każdy dzień Nowego 2014 Roku
pozostawia po sobie wyłącznie dobre wspomnienia

Wszelkiej pomyślności, sukcesów oraz spełnieia marzeń
w nadchodzącym Nowym Roku
życzy

Zarząd, Rada, Dyrektor Biura oraz pracownicy
Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego


Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach
Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 05.09.2013r.


Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach
Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 05.09.2013r.

 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach
Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 05.09.2013r.

 

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach
Działania
Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 05.09.2013r.


Nabór wniosków w ramach działania
„MAŁE PROJEKTY” 

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
   Prosimy o składanie wniosków
 
w formie papierowej  i elektronicznej
 


Nabór wniosków w ramach działania
„ODNOWA I ROZWÓJ WSI” 

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!
 
    Prosimy o składanie wniosków 
 
 w formie papierowej  i elektronicznej


W dniu 8 czerwca 2013r. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego zaprezentowała się na kieleckiej ulicy Sienkiewicza podczas imprezy „Baw się z nami LGD-ami” promującej działalność lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego.
Podczas imprezy promowali nas Hufiec Rycerstwa Opatowskiego, który zaprezentował walki rycerskie oraz dawne tańce dworskie, zespół ludowy „Stańczanie” z Iwanisk kultywujący zwyczaje i tradycje naszego regionu oraz Klub 4H „Iskra” z Ożarowa z widowiskiem „Podróż sentymentalna, czyli z pola do Opola”.

Na naszym stoisku można było spróbować wielu potraw regionalnych przygotowanych przez Gospodarstwo Agroturystyczne” Magda z Potoczka, zapoznać się z ofertą turystyczną naszego terenu działania a także wygrać wiele atrakcyjnych nagród w konkursie wiedzy
o Lokalnej Grupie Działania Powiatu Opatowskiego. Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierali i promowali podczas imprezy oraz tym, którzy odwiedzili nasze stoisko.


 


 


W dniu 03.06.2013r. w Kobylanach przy Szkole Podstawowej odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw.

Plac Zabaw powstał z inicjatywy działającego w Kobylanach Stowarzyszenia Wiejskiego „Nasze Kobylany” na czele którego stoi Pani Prezes Aneta Bławat, będąca jednocześnie Sołtysem Wsi Kobylany. Jest to kolejna i na pewno nie ostatnia inicjatywa tego stowarzyszenia na rzecz lokalnej społeczności. Fundusze na to przedsięwzięcie stowarzyszenie pozyskało z LGD Powiatu Opatowskiego. Koszt budowy placu to prawie 32 tys.W uroczystości otwarcia uczestniczyli Starosta Opatowski Pan Bogusław Włodarczyk, Burmistrz Opatowa Pan Andrzej Chaniecki, Dyrektor Lokalnej Grupy Działania Pan Władysław Duda, Radny Gminny Pan Artur Kargulewicz, ksiądz Piotr Madej, siostra Halina Kawalec, członkowie Stowarzyszenia „Nasze Kobylany”, nauczyciele, rodzice oraz dzieci.Konkurs Nowa przestrzeń
Formularz zgłoszeniowy


Regulamin konkursu Nowa Przestrzen
najlepsza praktyka


Zapraszamy do projektu Gramy
w Radę, damy radę!

   

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 27.05.2013r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 27.05.2013r.

Nabór wniosków w ramach działania
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Rozpoczynamy nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wdrażanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego działającej na terenie gmin: Opatów, Ożarów, Iwaniska, Wojciechowice, Tarłów.

Uwaga!


Prosimy o składanie wniosków 

w formie papierowej  i elektronicznej

 


W dniu 10.04.2013r. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego uczestniczyła w targach edukacji i pracy, zorganizowanych przez Punkt Pośrednictwa Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Opatowie oraz Świętokrzyską Wojewódzką Komendę OHP w Kielcach. Przedsięwzięcie odbyło się w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków z zakresu działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - kliknij

 


W dniach 5-7 kwietnia 2013 roku Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego brała udział w  V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013. Pracownicy biura przygotowali okazałe stoisko, na którym reklamowane były atrakcje turystyczne naszego powiatu, miasta Opatów z katedrą i podziemiami, zamek Krzyżtopór w Ujeździe, zabytki kultury sakralnej, gospodarstwa agroturystyczne, w tym „Sielska Dolina” z Nowego Haliny i Czesława Sawickich. Ich potrawy regionalne i znakomite nalewki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mieliśmy także swój udział w Scenie Kultury, gdzie reprezentowały nas zespół „Stańczanie” z gminy Iwaniska kultywujący ludowe zwyczaje i tradycje oraz Hufiec Rycerstwa Opatowskiego, który zaprezentował dawne tańce dworskie. Udział w  targach okazał się doskonałym doświadczeniem, z którego na pewno skorzystamy w przyszłości. Nawiązane kontakty zaowocują nie tylko dobrą współpracą ale przyczynią się także do promowania naszego regionu.

 

Masz pomysł na biznes internetowy – sięgnij po dotacje !!!


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu:
Podstawy księgowe  prowadzenia organizacji pozarządowej.

Kliknij tu aby uzyskać więcej informacji.
 


LGD URUCHOMIŁA BIBLIOTEKĘ

 W związku z projektem pn: „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, realizowanym przez   Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” uruchomiła punkt biblioteczny.  

W poniższym załączniku znajduje się plik z aktualną bazą książek.

Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteki
i życzymy miłej lektury.


Masz pomysł na własną firmę

lub agroturystykę?

Potrzebujesz wsparcia szkoleniowego
oraz środków finansowych na ten cel?


więcej informacji
Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Powiatu Opatowskiego w ramach Działania
MAŁE PROJEKTY,
które na Posiedzeniu Rady  odbytym w dniu 11.12.2012r. zostały wybrane do sfinansowania

 
 
Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w ramach Działania MAŁE PROJEKTY, które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 11.12.2012r. zostały niewybrane do sfinansowania

Bezpłatny udział w projekcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001: 2008


W dniu 15 listopada 2012r. Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego brała udział w konferencji pt. Działania „samorządowe” PROW 2007-2013 - efekty wdrażania i dobre praktyki w województwie świętokrzyskim. Organizatorem konferencji było Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach we współpracy Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.Protokół z Posiedzenia Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” odbytego w dniu 03.09.2012r.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI


Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w ramach Działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI, które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 03.09.2012 zostały wybrane do sfinansowania.

Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w ramach Działania ODNOWA
I ROZWÓJ WSI, które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 03.09.2012 zostały niewybrane do sfinansowania.  

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w ramach Działania TWORZENIE
I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW, które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 03.09.2012zostały wybrane do sfinansowania.

Lista wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego w ramach Działania TWORZENIE
I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW, które na Posiedzeniu Rady odbytym w dniu 03.09.2012 zostały niewybrane do sfinansowania.


 FESTYN RODZINNY W KALISZANACH

W niedziele, 26 sierpnia 2012 roku mieszkańcy gminy Wojciechowice i powiatu  opatowskiego bawili  się podczas Festynu Rodzinnego w Kaliszanach zorganizowanego w ramach projektu złożonego do Loka lnej Grupy Działania  Powiatu  Opatowskiego.   Organizatorzy pikniku przygotowali da wszystkich mnóstwo atrakcji.  Nie zabrakło więc prezentacji  doro b ku artystycznego powiatu opatowskiego, rękodzieła ludowego oraz zdrowego i łatwego gotowania. Dla kobiet uczestni czących w Pikniku zorganizowane metamorfozy w szkole makijażu „Świat Kobiety”. Na scenie, zaś zaprezentowała się utalentowana młodzież z zespołu 4H „Iskra” z Ożarowa, którego opiekunami artystycznymi są Marian Sus oraz Ewa Gumuła. Swoim recitalem akordeonowym zachwycił wszystkich również Karol Durda. Miłośnicy muzyki ludowej mieli okazję wysłuchania kapeli ludowej Stefana Wyczyńskiego z Lubczy. Dla milusińskich przygotowane  zostało wesołe miasteczko oraz przejażdżki na kucykach. Organizatorzy pomyśleli również o dodatkowych atrakcjach dla dzieciaków ze sceny. Podczas festynu z programem artystyczno – cyrkowym wystąpił zespół Rewia Viva Miraż  z Lwowa, który zaciekawił nawet dorosłych.Nie zabrakło również w czasie Pikniku konkursów i zabaw dla wszystkich uczestników. Festyn rodzinny był również okazją do zaprezentowania książki Andrzeja Nowaka „Orłowińska Ballada” opowiadającej dzieje tej miejscowości. Na zakończenie Pikniku wystąpił zespół muzyczny Talizman,  który poprowadził również zabawę taneczną.
OPATOWSKI PIKNIK KULINARNY
 
Rozgrzewające zupy, kraszone pierogi i ciasta rozpływające się w ustach – takie smakołyki czekały na ucz estników Opatowskiego Pikniku Kulinarnego zorganizowanego w ramach projektu złożonego do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego. Sądząc po liczbie uczestników i atmosferze panującej podczas pikniku wpisze się on na stałe w kalendarz wydarzeń Bidzin. Co prawda pogoda kaprysiła i zmoczyła uczestników pikniku rzęsistym deszczem, jednak chóralny śpiew kół gospodyń wiejskich szybko przegonił deszczowe chmury. Ciekawym i bardzo integrującym elementem pikniku było gotowanie „na żywo”. Własnoręcznie pierogi lepili m.in. Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski, Gustaw Saramański – Wicestarosta Opatowski, Szymon Sidor – Wójt gminy Wojciechowice oraz Robert Kasiński – Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Opatowie.


Do zabawy zachęcał i nie mało emocji budził konkurs na najlepsze pierogi, potrawę i ośpiewanie. Panie z kół gospodyń przygotowały się do niego solidnie. Ośpiewywane potrawy jak świeże bułeczki znikały ze stołów. Równie szybko znikały karteczki, na których degustujący potrawy oddawali swój głos. Moim zdaniem najlepiej smakują pierogi
z Brzozowej, a ja oddałem głos na Gojców, ja na Wyszmontów i Ujazd – dało się słyszeć tu i ówdzie. W tym czasie, gdy uczestnicy pikniku zajmowali się degustowaniem, a potem ocenianiem potraw na scenie występowały zespoły ludowe. Kolorystyką strojów i gamą emocji zachwycali Stańczanie, Powiśloki, Ożarowiacy i Zespół Pieśni i Tańca Sorbin. Przed publi cznością zaprezentowały się również panie z Brzozowej, Wyszmontowa oraz Genowefa Balicka z Iwanisk. Na zakończenie pikniku odbyło się wręczenie nagród w konkursie kulinarnym. Nagrody wręczali i zwycięzcom gratulowali Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski, Gustaw Saramański – Wicestarosta Opatowski oraz Maria Kulczuga – Prezes OSM Bidziny.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

(16.08.2012 – 31.08.2012)

MAŁE PROJEKTY

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

Uwaga!

   Prosimy o składanie wniosków

w formie papierowej  i elektronicznej.
 


     5-LECIE STAŃCZAN 

W niedzielne popołudnie 22 lipca br. mieszkańcy Zielonki oraz zaproszeni goście bawili się na zabawie ludowej z okazji jubileuszu pięciolecia zespołu Stańczanie w ramach projektu złożonego do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.

Zespół ludowy Stańczanie zawiązał się pięć lat temu z inicjatywy Doroty Bień, sołtys Zielonki i Wiesławy Słowik, Sekretarza Gminy Iwaniska.

- Bardzo cieszę się, że możemy się dzisiaj spotkać na naszym skromnym jubileuszu – mówiła Ewelina Bień, opiekun artystyczny zespołu – Minęło już pięć lat odkąd rozpoczęliśmy naszą działalność jako zespół ludowy Stańczanie. Nasz zapał mimo to nie gaśnie, nadal chcemy się rozwijać i promować naszą kulturę ludową z tego regionu. Dzisiaj bardzo chciałabym podziękować wszystkim, którzy nam pomagali przez wszystkie lata naszej działalności. Mam nadzieje – dodaje Ewelina Bień – że nasza muzyka ludowa będzie nadal promować ziemię opatowską, a członkowie zespołu będą z pasją i zaangażowaniem udzielać się w działalności zespołu.

Wspólnie z zespołem świętowali.: Kazimierz Kotowski – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego oraz Wojciech Borzęcki – Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Bogusław Włodarczyk – Starosta Opatowski, Marek Staniek – Wójt Gminy Iwaniska oraz Władysław Duda – Dyrektor LGD Powiatu Opatowskiego.

Podczas imprezy na przybyłych gości czekało wiele atrakcji. Pierwszą z nich był jubileuszowy koncert zespołu „STAŃCZANIE” oraz występ teatru obrzędowego „STREFIEŃ”. Następnie degustacja tradycyjnych potraw przy dźwiękach muzyki ludowej wykonywanej przez kapelę ludową „SAMI SWOI” zachwyciła nawet najbardziej wymagających. Miłośnicy muzyki ludowej mogli się wykazać wokalnie podczas karaoke na ludowo oraz na zabawie tanecznej z zespołem „THE PEARL”.


I Ty możesz mieć wpływ na to, co dzieje się na Twoim terenie!

LGD Powiatu Opatowskiego zaprasza do konsultacji w sprawie zmiany i uzupełnień Lokalnej Strategii Rozwoju

Kontakt: Biuro LGD Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów;
tel. 15 868 20 87, 501 221 882,


Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego w dniach 20 – 22 kwietnia 2012 roku brała udział w  IV Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2012 .  Pracownicy biura przygotowali okazałe stoisko, na którym reklamowane były atrakcje turystyczne naszego powiatu, miasta Opatów z katedrą                              i podziemiami, zamek Krzyżtopór w Ujeździe, zabytki kultury sakralnej, gospodarstwa agroturystyczne, w tym „Sielska Dolina” z Nowego Haliny i Czesława Sawickich.                         Ich potrawy regionalne i znakomite nalewki cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Mieliśmy także swój udział w Scenie Kultury, gdzie reprezentowały nas : zespół „Stańczanie” z gminy Iwaniska kultywujący ludowe zwyczaje i tradycje oraz klub młodzieżowy „4H Iskra” z Ożarowa kierowany przez Ewę Gumułę i Mariana Susa. Oba zespoły zaprezentowały się znakomicie i przyciągnęły duża ilość widzów. Udział w  targach okazał się doskonałym doświadczeniem, z którego na pewno skorzystamy w przyszłości. Nawiązane kontakty zaowocują nie tylko dobrą współpracą ale przyczynią się także do promowania naszego regionu.