Aktualności


Nowe deklaracje członkowskie

 W zakładce DOKUMENTY zostału umieszczone nowe deklaracje członkowskie Lokalnej Grupy Działania  Powiatu Opatowskiego oraz raport z ewaluacji 

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE Z MIESZKAŃCAMI

W dniach 13-22 sierpnia br. na terenie gmin objętych działaniem LGD Powiatu Opatowskiego odbyły się konsultacje społeczne związane z budowaniem analizy SWOT całego obszaru LGD. Podczas konsultacji analizowano mocne i słabe strony każdej gminy oraz szanse i zagrożenia w ich dalszym rozwoju. Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniach za uwagi i pytania oraz za zaangażowanie przy tworzeniu nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.


Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego informuje, że konsultacje dotyczące prac nad tworzoną Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020 z mieszkańcami gmin objętych LSR odbędą się w następujących terminach:

harmonogram.doc  harmonogram.pdf 

Program spotkań konsultacyjnych: program do pobrania 

Szanowni Mieszkańcy
gmin Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego
(Opatów, Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice)
 

Trwają prace nad stworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, która  wpłynie na rozwój  naszego terenu oraz przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o włączenie się w te prace poprzez zgłaszanie do nas pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz wspierających rozwój przedsiębiorczości i rolnictwa.

Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań realizowanych przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, ale też organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne.

Jeśli pomysł znajdzie swoje odzwierciedlenie w LSR, będziecie mogli ubiegać się o dofinansowanie jego realizacji.

Propozycje prosimy wysyłać na adres e-mail:lgdopatow@o2.pl lub pocztą na adres : Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, ul. 16-go Stycznia 1, 27-500 Opatów.

 

Harmonogram warsztatów konsultacyjnych w poszczególnych gminach wchodzących w skład LSR.
harmonogram.doc  harmonogram.pdf ExploRegioGuide

   


LINK DO ANKIETY DLA UCZNIÓW
III KLAS GIMNAZJALNYCHEwaluacja Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego.


PROW 2014-2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie logo

Prosimy o przesłanie oferty na opracowanie logo projektu współpracy „Poznaj region z audioprzewodnikiem” - zgodnie z zapytanem ofertowym.

Oferty należy składać na poniższym formularzu do dnia 11.02.2015 r. do godz.– 12:00.

Zapytanie ofertowe-pobierz

Formularz oferty-pobierz 

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty  z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Małe projekty z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.

Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach LSR w ramach Działania Odnowa i rozwój wsi z Posiedzenia Rady odbytego w dniu 07.08.2014r.