Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie, który realizuje projekt „ Aktywizacja zawodowa szansą na rozwój (II)" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz wkładu krajowego.

Projekt ma na celu poprawę dostępu do zatrudnienia oraz integrację na rynku pracy.

Szczegóły projektu ----> w załączniku