podpisanie umowy 2021 27 m14 czerwca Pani Krystyna Wieczorek – Prezes LGD oraz Pani Katarzyna Gałka – Sekretarz LGD podpisały umowę w ramach Wsparcia przygotowawczego do okresu programowania 2021-2027. Na ten cel LGD otrzyma pomoc w wysokości 74.000zł.