W dniu 21.06.2022r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Opatowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego".

W zebraniu uczestniczyli: Członkowie Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego”, w tym Prezes Stowarzyszenia - Krystyna Wieczorek, Dyrektor Biura Stowarzyszenia - Bogusław Włodarczyk oraz pracownicy biura. Frekwencja była wysoka, w zebraniu uczestniczyło 44 członków.

Podczas posiedzenia zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za rok 2021 oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Uzupełniono także skład Zarządu o Pana Łukasza Żelazowskiego oraz ustalono wysokość składek członkowskich na 2023 rok.