Szanowni Państwo!

W związku z przygotowywanym przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” wnioskiem o dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 do działania FESW.09.01 Aktywna integracja społeczna i zawodowa prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Projekt będzie obejmował działania skupione na osobach biernych zawodowo i innych potrzebujących integracji (zagrożonych wykluczeniem), w kierunku ich powrotu na rynek pracy i z uwzględnieniem różnorodnych form wsparcia rozwijających ich kompetencje.

Niniejsza ankieta ma charakter anonimowy i służy poznaniu opinii społeczności lokalnej na temat problemów społecznych dotyczących ww. grup występujących na obszarze Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego oraz poznaniu potrzeb wskazanych grup społecznych, których zaspokojenie pozwoli na ich skuteczne wsparcie.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 30 listopada (online lub w wersji papierowej) i dostarczenie jej do siedziby Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego” (ul. B. Ostrowskiego ps. Cichy 1, 27-500 Opatów).

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!

 

Link do ankiety online : https://forms.gle/yBLxZmXKU3FLZGje7

Ankieta w wersji do wydruku:

  1. Word .docx
  2. Pdf