W dniu 5 grudnia 2023 r. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na posiedzeniu przyjęto do realizacji 17 strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w województwie świętokrzyskim na wdrażanie i zarządzanie LSR, współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz interwencji LEADER objętej Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

Strategia LGD Powiatu Opatowskiego uzyskała 77,94 pkt i została wybrana do realizacji.

http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/aktualnosci/item/363-wybor-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc