Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego uruchomiła
z dniem 1 stycznia 2024 roku Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
dla Mieszkańców Powiatu Opatowskiego.