Dnia 01.03.2017 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry” jako lider projektu wraz z Lokalną Grupą Działania „Powiatu Opatowskiego” rozpoczęło realizację projektu: „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 14 LGD z woj. świętokrzyskiego, na podstawie umowy nr RPSW.10.04.01-26-0081/16-00, podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt skierowany jest do osób powyżej 29 roku życia (na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie ukończone 30 lat), z obszarów wiejskich z terenu woj. świętokrzyskiego, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, które nie prowadziły własnej firmy w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Do pobrania -> Rodzaje wsparcia w ramach projektu

W projekcie mogą wziąć udział:

 1. Osoby bezrobotne (I, II profil pomocy określany przez MUP/PUP w czasie wydawania zaświadczenia), poszukujące pracy, bierne zawodowo.
 2. Osoby odchodzące z rolnictwa lub członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.
 3. Osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby po 50 roku życia,
 • osoby niskowykwalifikowane,
 • osoby długotrwale bezrobotne.
W ramach projektu Uczestnikom przysługiwać będzie:
 • dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21 000 zł,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1 100 zł przez okres 6 miesięcy,
 • wsparcie szkoleniowo – doradcze
 • catering w czasie trwania szkoleń,
 • materiały szkoleniowe.

Rekrutacja do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie” planowana jest do dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin rekrutacyjny do projektu.docx     Regulamin rekrutacyjny do projektu.pdf      
 2. Formularz rekrutacyjny.docx
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.docx
 4. Karta oceny formularza rekrutacyjnego.docx
 5. Oświadczenie uczestnika projektu.docx
 6. Oświadczenie osoby biernej zawodowo.docx
 7. Oświadczenie-profil pomocy.docx

 Dokumenty uczestnika projektu:

 1. Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwoj przedsiebiorczości.docx     Regulamin przyznawania środkow finansowych na rozwój przedsiebiorczości.pdf
 2. Biznes plan.docx
 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy.docx
 4. Karta oceny biznes planu.docx
 5. Ośiadczenie o pomocy de minimis.docx
 6. Umowa o przyznanie wsparcia finasowego.docx
 7. Umowa o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego.docx
 8. Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.docx
 9. Wniosek o przyznanie środkow finansowych na rozwój przedsiębiorczości.docx
 10. Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego finansowego.docx

 

Projekt "LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie" - zmiana terminu zakończenia rekrutacji

Komunikat dotyczący wydłużenia czasu naboru do projektu „LGD-owskie wsparcie w biznesowym starcie”

INFORMACJA - wyniki prac Komisji Rekrutacyjnej

Wyniki oceny formularzy rekrutacyjnych

 

Video

 

 

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Odwiedza nas 176 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj 25

Wczoraj 27

Tydzień 25

Miesiąc 754

Wszystkie 31552