Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego

działająca na terenie gmin:
Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice
Ogłasza nabór wniosków nr 5/2018/G
i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, na Przedsięwzięcie:

3.1.1 Realizacja imprez promujących LGD

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: od 5 lipca do 20 lipca 2018 roku.

Do pobrania:

  1. Ogłoszenie nr 5/2018/G
  2. Regulamin naboru wniosków
  3. Załączniki do ogłoszenie nr 5/2018/G

 

UWAGA!

Unieważnienie naboru wniosków